Strefa Select

Charakterystyczny proces

STREFA SELECT to znak jakości Grupy. Certyfikacja STREFA SELECT jest zarezerwowana tylko dla używanych maszyn, starannie wyselekcjonowanych i wyremontowanych bezpośrednio przez STREFA CNC. Proces ten składa się z 10 etapów, który śledzi maszyny w całym łańcuchu procesu, od projektu do instalacji, kontroli, aktualizacji i testowania.

10 etapów, które sprawiają, że maszyna staje się ?

Sprawdzenie historii serwisowej

Przed zakupem maszyny weryfikujemy jej historię serwisową u autoryzowanego partnera. Sprawdzamy, czy maszyna była regularnie serwisowana, jakie części były wymieniane podczas użytkowania, a także czy klient korzystał z serwisu Homag Polska, czy też naprawiał maszynę na własną rękę. Sprawdzenie historii serwisowej może nam powiedzieć wiele na temat jej stanu jeszcze przed przeprowadzeniem przeglądu technicznego. Dzięki współpracy z Homag Polska mamy dostęp do danych serwisowych każdej maszyny tego producenta.

Czyszczenie

Przed przystąpieniem do przeglądu technicznego czyścimy dokładnie całą maszynę, która podczas wieloletniej pracy posiada widoczne zabrudzenia, osady, pozostałości półproduktów, zaschnięte warstwy kleju itp. Proces czyszczenia maszyny odbywa się z wykorzystaniem technologii czyszczenia suchym lodem. Jest to idealny sposób na czyszczenie produktów, w przypadku których czyszczenie z wykorzystaniem wody jest niemożliwe. Technologia czyszczenia suchym lodem jest wysoce ekologiczna – w tym procesie nie wykorzystuje się rozpuszczalników, detergentów i innych substancji szkodliwych. Nie powstają również ścieki i odpady w postaci zużytych i zanieczyszczonych czyściw.

Przegląd techniczny

Po zakończeniu czyszczenia przystępujemy do przeglądu maszyny. Dzięki temu, że całe urządzenie zostało uprzednio wyczyszczone możemy dokładnie ocenić każdą część, zużycie i pracę maszyny na włączonym urządzeniu. Wyczyszczenie maszyny umożliwia zobaczenie tego co było nie możliwe z powodu znajdujących się na niej warstw brudu.

Typowanie

Przystępując do typowania maszyny uruchamiamy ją i podczas pracy sprawdzamy każdy podzespół, agregat oraz nieprawidłowości w działaniu. Podczas typowania szacujemy stan wszystkich podzespołów i na tej podstawie szacujemy ogólny stan zużycia maszyny. Gruntowne typowanie pozwala nam na dokładne określenie wszystkich części wymagających wymiany i regeneracji i rozpoczęcie procesu wymiany i regeneracji w kolejnym kroku.

Wymiany i regeneracja

Po wytypowaniu wszystkich części i podzespołów do wymiany zamawiamy oryginalne części u producenta w Homag Polska. Dzięki współpracy z naszym partnerem możemy zagwarantować naszym klientom, że części wymienione w używanej maszynie pochodzą od producenta i zostały wymienione przez autoryzowany serwis Homag Polska.

Personalizacja

Personalizacja jest procesem, w którym następuje przystosowanie maszyny do odpowiedniego profilu pracy jaki preferuje klient. Personalizacji podlega zarówno zakres mechaniczny jak i softwearowy maszyny.

Próby i testowanie

Wszystkie próby i testowanie odbywają się w naszej hali warsztatowej na materiałach podesłanych przez klienta. Dzięki temu jesteśmy w stanie przystosować maszynę pod rodzaj materiału na jakim pracuje klient. Dzięki temu efekt końcowy osiągany podczas pracy na maszynie jest możliwie zbliżony do tego, na jakim zależy klientowi.

Odbiór techniczny przez klienta

Po zakończeniu prac związanych z naprawą, regeneracją i wymianą części, przed wysłaniem maszyny do klienta, następuje odbiór maszyny w siedzibie firmy w Wadowicach. Każdorazowo przy odbiorze maszyny obecny jest klient, któremu prezentowana jest maszyna podczas pracy na wysłanych przez niego materiałach z uwzględnieniem wytycznych klienta odnośnie efektów pracy.

Instalacja i Szkolenie

Kolejnym etapem po odbiorze maszyny przez klienta jest jej instalacja w miejscu wyznaczonym przez klienta. Maszynę instaluje zawsze autoryzowany serwis Homag Polska. Dzięki czemu klient ma pewność, że została ona zainstalowana w poprawny i zgodny z procedurami i standardami technicznymi serwisu sposób. Przed instalacją uprzednio wysyłane są rysunki techniczne do przyłączeń energii elektrycznej i odciągów. Na instalację przeznaczone są dwa dni robocze w terminie ustalonym z klientem. Końcowym etapem instalacji jest szkolenie klienta z obsługi pracy maszyny. Po dwóch tygodniach od montażu maszyny przedstawiciel serwisu udaje się na wizytę kontrolną do klienta, wizyta ma na celu omówienie i wyeliminowanie wszelkich problemów pracy maszyny, rozwianie wątpliwości klienta i odpowiedzi na pytania, które pojawiły się na przestrzeni dwóch tygodni pracy klienta z maszyną.

Gwarancja

Udzielamy jednomiesięcznej gwarancji na części użyte podczas remontu maszyny. Maszyna po przejściu całego procesu, zostaje uprzednio sprawdzona i zaaprobowana jako urządzenie, któremu przywrócono stan fabryczny.

Dziesięć etapów pracy nad maszyną gwarantuje klientowi, że kupując maszynę oznaczoną znakiem StrefaSelect otrzymuje urządzenie w pełni sprawne, w stanie takim jak fabrycznie nowa maszyna HOMAG, z którego będzie korzystał przez długie lata.

Bądź zawsze na bieżąco!

Zapisz się do Naszego Newslettera