11 maja, 2021

Czyszczenie suchym lodem

Dzisiejszy artykuł chcielibyśmy poświęcić tematowi związanemu z ekologią, a także naszymi działaniami w zakresie poprawienia sytuacji naszej planety. Jako marka staramy się być możliwie jak najbardziej świadomi w kwestiach społecznej odpowiedzialności biznesu. Mamy nadzieję, że podejmowanymi działaniami dajemy dobry przykład. Dzisiaj pochylimy się nad tym z etapów pracy nad maszyną jakim jest czyszczenie.

Przed przystąpieniem do remontu maszyny czyścimy ją usuwając zabrudzenia i osady powstałe w trakcie wieloletniej eksploatacji urządzenia przez poprzedniego właściciela. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele możliwości wyczyszczenia różnego rodzaju urządzeń. Specyfika naszej branży i produktu uniemożliwia nam jednak czyszczenie z użyciem wody czy piasku, a z uwagi na naszą świadomość ekologiczną, nie stosujemy w naszym warsztacie procesów, które generowałyby produkcję toksycznych ścieków czy zabrudzonych, nienadających się do recyklingu czyściw. W procesie czyszczenia maszyny nie wykorzystujemy toksycznych półproduktów, rozpuszczalników, detergentów czy innego rodzaju środków chemicznych.

Jak więc czyścimy nasze maszyny?

Czyszczenie z wykorzystaniem suchego lodu to pierwszy etap pracy nas maszyną. Maszyna, która pracowała bardzo często przez kilka lat, niejednokrotnie na dwie zmiany posiada liczne zabrudzenia, pozostałości półproduktów, elementów konserwujących, elementy ścierniwa i wiele innego rodzaju zanieczyszczeń. Czyszczenie z wykorzystaniem suchego lodu pozwala na całkowite usunięcie wymienionych zabrudzeń bez konieczności przeprowadzania czyszczenia po czyszczeniu jak to ma miejsce na przykład w przypadku piaskowania.

Na czym polega metoda czyszczenia suchym lodem?

Suchy lód jest półproduktem w postaci peletów, w pierwszym etapie procesu następuje kompensacja, następnie pod ciśnieniem nadanie cząsteczkom prędkości ponad 150 m/s. Granulat posiada niską temperaturę (około -79 stopni Celciusza), to w połączeniu z powstałą energią kinetyczną powoduje zmniejszenie elastyczności, a w konsekwencji pękanie i odrywanie się powierzchni zanieczyszczenia. Oderwane cząstki są wtłaczane w szczeliny, następnie przekształcają się ze stanu ciekłego w gazowy. Dzięki temu procesowi zabrudzenia zostają oderwane, jednak w na tyle delikatny sposób, że powierzchnia nie ulega uszkodzeniu.

Czyszczenie suchym lodem jest metodą przyjazną środowisku ponieważ:

  • Podczas procesu nie są wykorzystywane szkodliwe substancje, półprodukty, chemikalia i rozpuszczalniki.
  • Nie powoduje generowania odpadów wtórnych typu puste opakowania po rozpuszczalnikach, zanieczyszczone ścierniwa czy czyściwa, oraz toksyczne ścieki.
  • Proste utylizowanie to kolejna zaleta czyszczenia suchym lodem. Jedynym elementem wymagającym zutylizowania po procesie czyszczenia jest brud, który należy jedynie zamieść lub odkurzyć z posadzki.

Czyszcząc suchym lodem unikamy generowania dodatkowych odpadów poprocesowych, nie wykorzystujemy szkodliwych substancji i przyczyniamy się do poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie produkcji śmieci.

#ekofriendly #lesswaste #csr

Następna aktualność

Bądź zawsze na bieżąco!

Zapisz się do Naszego Newslettera